fejlecproba5

A Nonprofit Fejlesztési Központ

1998

 

Szervezetünk keretet ad egy olyan szakmai csoport munkájának, amely különböző programok révén azoknak a csoportoknak, egyéneknek, szervezeteknek kíván segíteni amelyek felismerték és igénylik a különböző humán erőforrásokkal való helyes és hatékony gazdálkodás szükségességét, a korszerű koncepcionális és stratégiai gondolkodás fontosságát.

 

Az NFK tehát egy humán szolgáltató szervezet, amely modellt és ezáltal konkrét segítséget nyújt a társadalom különböző szektoraiban működőszervezeteknek illetve egységeknek.

 

A szervezet munkacsoportját egy olyan ökológiai társadalomszemlélet jellemzi, amelyben kifejezésre jut a három szektor (állami, nonprofit - civil, forprofit - cégek) harmonikus eggyüttműködésének szükségessége. Céljainkat a fenti szemlélet mentén próbáljuk elérni. Ilyen formán eggyüttműködünk úgy a cégekkel mint az állami illetve civil szférával.

 

Programjainkat három fő kategóriába soroljuk:

1. A képzési - konzultációs program keretén belül különböző tréningeket, előadásokat, konzultációkat, work-shopokat szervezünk, melyek során a résztvevők konkrét tapasztalatokon alapuló tudásra tesznek szert a vezetői-tervezői készségek, modellek, humán erőforrások szervezése, self management, Public Relations, kommunikációs készségek, partnerkapcsolatépítés, szociális orientáció, stb. területén.

2. A kutatási program keretén belül egyrészt megrendelésre szervezünk és vitelezünk ki főként közvélemény és helyzetelemző kutatásokat, másrészt pedig magunknak - akadémiai mezőnyben - végzünk tudományos kutatásokat, saját hipotéziseink, társadalomszemléletünk igazolására.

3. A monitorizálási program keretén belül a szervezet vagy cég átvilágítását, elemzését különböző mutatóinak leírását vállaljuk.

 

Szolgáltatásaink igénybevételének két különböző módja lehetséges. Az egyik, hogyha az igénylő a szolgáltatás repertoárunkból kiválaszt egy elemet amelyre belátása szerint szüksége lehet; a másik az ha az igénylő egy hosszabbtávú eggyüttműködési szerződést köt. Ez utóbbi esetben a szervezetünk teljes munkastábja, teljes tudáskapacitásával és kompetenciájával dolgozik egy hosszabbtávú fejlesztési program megvalósulásán.

A szolgáltatások szakmai minőségét jól képzett közgazdászok, szociológusok, szociális munkások, szociál pedagógusok, jogászok garantálják. Amennyiben egy adott helyzet meghaladja kompetenciájukat, elő tudjuk teremteni a megfelelő tudású szakembert, külföldi és belföldi kapcsolataink által.

bemutatta: Fehér Szilamér